Hakkımızda

EĞİTİM: 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (2006 – 2012)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2019

Akciğer Kanseri, Astım, KOAH, Alerjik Hastalıklar, Pnömoni, Tüberküloz, Vasküler Hastalıklar, İntertisyel Akciğer Hastalıkları ve Diğer Akciğer Hastalıkları Konusunda tanı ve tedavisi için Türkiye’nin en önde gelen akciğer hastalıkları merkezi olan Yedikule Göğüs Hastalıkları hastanesinde yeterli tecrübe kazandım. Sonrasında iki tane devlet hastanesinde uzman doktor olarak çalıştım.

Akciğer hastalıklarının pratiğinde önemli bir yer tutan endoskopik değerlendirmelerde çok fazla sayıda hasta deneyimi kazandım. Fleksible bronkoskopi, EBUS konusunda kendimi geliştirdim. Rijid bronkoskopi dediğimiz daha zor işlemler için yeterince olgu takibi yapıp işlemlere katıldı. Yine bir diğer girişimsel işlem gerektiren plevral alandaki işlemlerden plevral sıvı örneklemesi (torasentez), kapalı plevra biyopsisi (ameliyatsız) konusunda çok fazla sayıda hasta deneyimi kazandım.

Akciğer hastalıklarının en önemli risk faktörü olan sigaradan kurtulmak için sigara bırakma polikliniği yapmaktayım.

Uykuda solunum bozuklukları sertifikası sahibiyim.

Yoğun bakım hasta takibi konusunda uzun süreli tecrübeye sahibim.

COVİD-19 konusunda başından beri hasta takibi yapaktayım. Son 1 yıldır çalıştığım hastanede (Gaziantep’te Dr. Ersin Arslan Eğitm ve Araştırma Hastanesi) önemli bir hasta takip deneyimi kazandım. Yaklaşık 150 servis yatağı ve 70 yoğun bakım yatağı olan pandemi hastanesinde her birimde çalıştım.